กล่องควบคุมรีโมท

VT200D-VT-200 Control Panel 150w

Part’s  No.

VT200S

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : VT -200 แผงควบคุม ( 80w )

– VT-200 Control Panel (80w)

การใช้งาน : ควบคุมระบบการทำงานขึ้นลงของประตูม้วน – Australia Style

VT200H-VT-200 Control Panel 200w

Part’s  No.

VT200D

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : VT -200 แผงควบคุม ( 150w )

– VT-200 Control Panel (150w)

การใช้งาน : ควบคุมระบบการทำงานขึ้นลงของประตูม้วน – Australia Style

VT200H-VT-200 Control Panel 200w

Part’s  No.

VT200H

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : VT -200 แผงควบคุม ( 200w )

– VT-200 Control Panel (200w) ***without Remote Control***

การใช้งาน : ควบคุมระบบการทำงานขึ้นลงของประตูม้วน – Australia Style

VT300D-VT-300 Control Panel 5A

Part’s  No.

VT300D

 

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : VT -300 แผงควบคุม ( 5.0A )

  • VT-300 Control Panel (5.0A)

การใช้งาน : ควบคุมระบบการทำงานขึ้นลงของประตูม้วน – Australia

VT600DVT-600 Control Panel 5A

Part’s  No.

VT600D

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : VT -600 แผงควบคุม ( 5.0A )

  • VT-600 Control Panel (5.0A)

การใช้งาน : ควบคุมระบบการทำงานขึ้นลงของประตูม้วน – Australia

VT600HVT-600 Control Panel 8A

Part’s  No.

VT600H

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : VT -600 แผงควบคุม ( 8.0A )

  • VT-600 Control Panel (8.0A)

การใช้งาน : ควบคุมระบบการทำงานขึ้นลงของประตูม้วน – Australia

RDGM30-Motorized Accessory Pack

Part’s  No.

RDGM30

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : ชุดหมอนรอง ระบบไฟฟ้าและมือดึงเป็นแบบ แพ็ค

  • แบบG – สำหรับ ดึง / ชนิด กด
  • Motorized Accessory Pack – G-type for Pull / Push type

การใช้งาน : ชุดหมอนรองใช้สำหรับล็อคแกนเพลาประตูม้วน

RDAM35-T-type for Pivot type

Part’s  No.

RDAM35

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : ชุดหมอนรอง ระบบไฟฟ้าและมือดึงเป็นแบบ แพ็ค

  • Motorized Accessory Pack – T-type for Pivot type

การใช้งาน : ชุดหมอนรองใช้สำหรับล็อคแกนเพลาประตูม้วน

RDGM40-Manual Door Saddle U-clamp-Large

Part’s  No.

RDGM40

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : ยูแคล้ม (ขนาดใหญ่)

  • Manual Door Saddle U-clamp (Large)

การใช้งาน : ชุดหมอนรองใช้สำหรับล็อคแกนเพลาประตูม้วน– ระบบมือดึงเท่านั้น

เทคนิคการดูแลรีโมตประตูม้วน

LINE-LOGO