PEB – โครงสร้างเหล็กน็อคดาวน์ หรือ Knockdown System

โครงสร้างเหล็กน็อคดาวน์

โครงสร้างเล็กน็อคดาวน์

คุณสมบัติและจุดเด่นของโครงสร้างเหล็กระบบน็อคดาวน์

Knockdown Steel, Knockdown Structure, Knockdown Steel building, (Pre-Engineered Building)

โครงสร้างเหล็ก สำเร็จรูป คือ ระบบการก่อสร้างอาคารโดยใช้โครงสร้างเหล็ก แบบน็อคดาวน์ ที่ขึ้นรูปขิ้นส่วนจากโรงงาน นับเป็นโครงสร้างที่ประหยัดที่สุดของการใช้เหล็กมาขึ้นรูป โดยที่โครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับแรงของอาคารจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และโครงสร้างทุกส่วนจะถูกจัดเตรียมขึ้น พร้อมทำสีให้แล้วเสร็จจากโรงงาน ก่อนขนส่งไปติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบ Bolt Connection

อ่านเพิ่มเติม : รูปแบบโครงสร้างเหล็ก

จุดเด่นของโครงเหล็กระบบน็อคดาวน์

1. ต้นทุนเริ่มต่ำ

2. ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว

3. ค่าใช่จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

4. ออกแบบได้อย่างหลากหลาย สูงได้ถึง 6 ชั้น

5. สามารถต่อเติมหรือขยายได้ง่ายและติดตั้งเครนได้

6. มีรูปแบบเฉพาะตัวที่น่าสนใจ

7. ทำจากเหล็กคุณภาพสูง

8. สามารถรื้อถอน เคลื่อนย้ายได้

LINE-LOGO