รับประกันประตูม้วน

รับประกันประตูม้วน ที่ทางบริษัทมีให้กับทางลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งปีแต่ทาง ลูกค้าสามารถเลือกประกันให้มากขึ้นแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มมากขึ้น เช่นกันซึ่งหากไม่ใช่ลูกค้าของบริษัทก็ยังสามารถเลือกให้ทางบริษัทดูแลเป็นรายปี ซึ่งจะเข้าดูแลตรวจเช็คตามระยะตรวจแบบละเอียดตามมาตรฐาน DSC

รับประกันประตูม้วน

รับประกันประตูม้วน ที่ทางบริษัทมีให้กับทางลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งปีแต่ทาง ลูกค้าสามารถเลือกประกันให้มากขึ้นแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มมากขึ้น เช่นกันซึ่งหากไม่ใช่ลูกค้าของบริษัทก็ยังสามารถเลือกให้ทางบริษัทดูแลเป็นรายปี ซึ่งจะเข้าดูแลตรวจเช็คตามระยะตรวจแบบละเอียดตามมาตรฐาน DSC

รับประกันประตูม้วน

01

ไม่มีใบรับประกันสินค้า

หากลูกค้าซื้อสินค้าที่ไม่มีใบรับประกัน ผลกระทบที่จะตามมา จะทำให้ลุกค้าพบกับปัญหามากมายหลายอย่าง

หรืออาจจะทำให้เสียตังไปฟรีๆ กับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอีกด้วย สรุปเสียทั้งเงินและเวลาเลยครับ

02

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

(สำหรับงานติดตั้งใหม่)

1. รับประกัน 1 ปี  สำหรับบานประตู/ หน้าต่าง/ มอเตอร์ ที่ติดตั้งใหม่

2. รับประกัน 3 เดือน  สำหรับแผงวรจรประตู (เฉพาะระบบไฟฟ้า)

3. ไม่มีการรับประกันรีโมทคอนโทรล

4. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า เริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

5. ระยะเวลาการรับประกันงานซ่อม (ตามอายุรับประกันที่อยู่ในรายละเอียดการรับประกันงานนั้น ๆ)

03

ใบรับประกัน SOMFY 5 ปี

กรณีไม่อยู่ในรับประกัน

1. ชำรุด จากภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณที่ใช้งาน หรือ เหตุการณ์เหนือความคาดหมายต่างๆ เช่น พายุ  ฝนตกหนัก  น้ำขึ้น ซึนามิ  น้ำท่วมแผ่นดิน

2. ชำรุด จากการสึกกร่อน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโดยรอบๆ หรือ อื่นๆ เช่น  การชำรุดจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป  หรือความชื้นสูง

3. ชำรุด จากการที่ตัวอาคารเปลี่ยนรูป ซึ่งเป็นการชำรุดจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ตัวสินค้า

4. ชำรุด จากการนำไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ในการใช้ หรือ การกระทำต่างๆ  เช่น  ตัดแต่ง  ต่อเติม  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บำรุงรักษาโดยผู้ใช้เอง

5. ชำรุด จากการสึกกร่อน ถลอกในบริเวณจุดสัมผัส สีลอก  สีหม่นลง จากกาลเวลา  การเปลี่ยนสภาพ หรือ เปลี่ยนสีของบริเวณที่เป็นพลาสติก เป็นต้น

6. ชำรุดจากการกัดแทะของสัตว์เล็กต่างๆ  เช่น  สุนัข  แมว  หนู  แมลงสาบ และ อื่นๆ

7. ชำรุด / แตกหัก จากการบุกรุก ขโมย หรือ การกระทำที่ผิดกฏหมายอื่นๆ

8. ชำรุด ที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์

LINE-LOGO