อุปกรณ์ประกอบ(สาย) – Dusit Shutter

DC03-Separated DC24V Motor-70w

Part’s  No.

DC03

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : DC24V มอเตอร์ ( 70W ) # 03

– Separated DC24V Motor (70w) for G & T type

การใช้งาน : หมุนขับเพลาประตู Australia

DC03-Separated DC24V Motor-70w

Part’s  No.

DC02

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : DC24V มอเตอร์ ( 100w ) # 02

– Separated DC24V Motor (100w) #02 (Heavy-duty) for G & T type

การใช้งาน : หมุนขับเพลาประตู Australia

RDGMR10-Pull-PushType2m

Part’s  No.

RDGMR10

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : สายเคเบิ้ล ประเภท มือ ดึง / ดัน

– Pull / Push Type(2.0m)  2.0m ~ 3.5 เมตร สำหรับ G- ชนิดเดียว

การใช้งาน : ใช้เปลี่ยนระบบประตู Australia จากไฟฟ้าเป็นมือดีง

Pivot Type Manual Leaver

Part’s  No.

 

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : ตัวโยกเปลี่ยนระบบ

  • A. Deltaic type w/ Metal Leaver & Cover โลหะ Leaver & ปก
  • B. O-type with Metal Leaver ชนิดที่มี โลหะ Leaver
  • C. O-type with Plastic Leaver ชนิดที่มี พลาสติก Leaver

การใช้งาน : ใช้เปลี่ยนระบบประตู Australia จากไฟฟ้าเป็นมือดีง แบบหมุนได้ มีแบบที่โลหะและพลาสติก

1-Pivot Type Manual Release Cable

Part’s  No.

RDAMR10

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : สายเคเบิ้ล เปลี่ยนระบบ

  • Pivot Type Manual Release Cable – (2.1m)

การใช้งาน : ใช้เปลี่ยนระบบประตู Australia จากไฟฟ้าเป็นมือดีง
ใช้ร่วมกับ Pivot

1-Pivot Type Manual Release Cable

Part’s  No.

RDAMR10

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : สายเคเบิ้ล เปลี่ยนระบบ

  • 2.1m ~ 3.0m for G-type/T-type (2.5m) 2.1m ~ 3.0m แบบ G และ T

การใช้งาน : ใช้เปลี่ยนระบบประตู Australia จากไฟฟ้าเป็นมือดีง
ใช้ร่วมกับ Pivot

RDGM30-Motorized Accessory Pack

Part’s  No.

RDGM30

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : ชุดหมอนรอง ระบบไฟฟ้าและมือดึงเป็นแบบ แพ็ค

  • แบบG – สำหรับ ดึง / ชนิด กด
  • Motorized Accessory Pack – G-type for Pull / Push type

การใช้งาน : ชุดหมอนรองใช้สำหรับล็อคแกนเพลาประตูม้วน

RDAM35-T-type for Pivot type

Part’s  No.

RDAM35

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : ชุดหมอนรอง ระบบไฟฟ้าและมือดึงเป็นแบบ แพ็ค

  • Motorized Accessory Pack – T-type for Pivot type

การใช้งาน : ชุดหมอนรองใช้สำหรับล็อคแกนเพลาประตูม้วน

RDGM40-Manual Door Saddle U-clamp-Large

Part’s  No.

RDGM40

 

Q’TY

1 set

ชื่อสินค้า : ยูแคล้ม (ขนาดใหญ่)

  • Manual Door Saddle U-clamp (Large)

การใช้งาน : ชุดหมอนรองใช้สำหรับล็อคแกนเพลาประตูม้วน- ระบบมือดึงเท่านั้น

LINE-LOGO