ใครๆก็ยกให้เราในเรื่อง ประตูม้วน และ โครงสร้างเหล็ก

หมวดใบฐานล่าง

TA 08110 - SL
TA 05110 - SL
ใบฐานล่างสแตนเลส
วัสดุ เหล็กเคลือบ เกรด 304
เบอร์ 23
TA 06110 - Gr
TA 06110 - Gr
ใบฐานล่างสแตนเลส
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีเทา
เบอร์ 22
ความหนา 0.6 มิลลิเมตร
TA 06110 - Cr
TA 06110 - Cr
ใบฐานล่างสแตนเลส
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีครีม
เบอร์ 22
 

TA 05110 - SL ใบฐานล่างสแตนเลส NO.23 ไอเท็มนี้เหมาะสมมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือระบบมือดึงความกว้างไม่เกิน 4 เมตรถึง 4 เมตร 50 สามารถใช้ร่วมกันกับใบสแตนเลสให้เหมาะสมกันหรือสำหรับผู้ที่กลัวสนิมที่ใช้ใบเล็ก
ก็อาจจะใช้ฐานล่างเป็นสแตนเลสตัวนี้ได้เหมาะกับใบเบอร์ 22 และ 23 เล็กลอนเล็กใช้กับฉากสแตนเลสขนาด 1 นิ้วครึ่งคูณ 1 นิ้วครึ่งมีทั้งแบบขัดเงาและไม่ขัดเงาเฉพาะตัวฉากมีความแข็งแรงคงทน น้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ

TA 06110 - Gr ใบฐานล่างเหล็กสีเทา NO.22 ใช้กับบ่อยประตูม้วนลอนเดี๋ยวลอนคู่หรือลอนใหญ่เบอร์ 22 มีความหนา 0.6 มิลลิเมตร มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ

TA 06110 - Cr ใบฐานล่างเหล็กสีครีม NO.22 สำหรับต้องการให้มีสีสิงห์ดูเหมือนสังกะสีก็บ่ายนี้เลยหรือจะนำไปทำสีเพาเดอร์โค้ดติ้งก็ใช้ใบฐานล่าง Numbers นี้ได้ มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ

TA 06110 - Zi
TA 06110 - Zi
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ ซิงค์
เบอร์ 22
TA 05110 - SL
TA 08110 - SL
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สแตนเลส
เบอร์ 21

 

TA 09110 - Gr
TA 09110 - Gr
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีเทา
เบอร์ 20
 

 

TA 06110 - Zi ใบฐานล่างเหล็กซิงค์ NO.22 สำหรับต้องการให้มีสีสิงห์ดูเหมือนสังกะสีก็บ่ายนี้เลยหรือจะนำไปทำสีเพาเดอร์โค้ดติ้งก็ใช้ใบฐานล่าง Numbers นี้ได้ ใช้กับใบประตูลอนใหญ่อาจจะเป็นเบอร์ 22 ที่เป็นเหล็กหรือเบอร์21ที่เป็น
สแตนเลสเหมือนกันที่ต้องการความคงทนที่มากกว่ากับขนาดฉาก 2 นิ้วคูณ 2 นิ้วหนาประมาณสามมมิลลิเมตรขึ้นไปจะใช้ฉากสแตนเลสเงาหรือไม่เงา มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 08110 - SL ใบฐานล่างสแตนเลส NO.21 ใช้กับใบประตูลอนใหญ่อาจจะเป็นเบอร์ 22 ที่เป็นเหล็กหรือเบอร์21ที่เป็นสแตนเลสเหมือนกันที่ต้องการความคงทนที่มากกว่ากับขนาดฉาก 2 นิ้วคูณ 2 นิ้วหนาประมาณสามมมิลลิเมตรขึ้นไปจะใช้ฉากสตันเลทเงาหรือไม่เงาก็สุดแล้วแต่ มีความแข็งแรงคงทน น้ำหนักเบา ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 09110 - Gr ใบฐานล่างเหล็กสีเทา NO.20 ใช้กับใบประตูม้วนลอนเดียวสีเทาเบอร์ 20 ฉากควรใช้ 2 นิ้วหนาสามมินขึ้นไปถึงห้ามิลลิเมตรส่วนมากใบฐานล่างระบบไฟฟ้าจะต้องมียางกันฝุ่นกันน้ำแล้วก็กันบ่ายทันล่างไม่แนบกับพื้นได้อีกด้วย สีเทาให้ความรู้สึกเงียบสงบ และยังปกป้องคราบสกปรกได้อีกด้วย มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ

TA 08110 - SL
TA 09110 - Cr
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีครีม
เบอร์ 20
TA 09110 - Gr
TA 12110 - Gr
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีเทา
เบอร์ 18
ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
TA 12110 - Cr
TA 12110 - Cr
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีครีม
เบอร์ 18
 

TA 09110 - Cr ใบฐานล่างเหล็กสีครีม NO.20 ใช้กับใบประตูม้วนลอนเดียวสีเทาเบอร์ 20 ฉากควรใช้ 2 นิ้วหนาสามมินขึ้นไปถึงห้ามิลลิเมตรส่วนมากใบฐานล่างระบบไฟฟ้าจะต้องมียางกันฝุ่นกันน้ำแล้วก็กันบ่ายทันล่างไม่แนบกับพื้นได้อีกด้วย สีครีมยังให้อบอุ่นสบายตา และยังปกป้องคราบสกปรกได้อีกด้วย มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 12110 - Gr ใบฐานล่างเหล็กสีเทา NO.18 ใช้กับใบประตูม้วนลอนใหญ่เบอร์ 18 ที่มีความหนาแน่น 1.2 มิลลิเมตรเท่ากันมีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 12110 - Cr ใบฐานล่างเหล็กสีครีม NO.18 ใช้กับใบประตูม้วนลอนเดียวเบอร์ 18 จัมโบ้สีเทา กับใบประตูม้วนลอนใหญ่เบอร์ 18 ที่มีความหนาแน่น 1.2 มิลลิเมตรเท่ากัน มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ

TA 12110 - Gr
TA 12110 - Gr
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีเทา
เบอร์ 18
TA 12110 - Cr
TA 12110 - Cr
ใบฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีครีม
เบอร์ 18

 

TA 15048 - AL
TA 15048 - AL
ใบฐานล่าง
วัสดุ เคลือบ สีอลูมิเนียม
 

 

TA 12110 - Gr ใบฐานล่างเหล็กสีเทา NO.18 ใช้กับใบประตูม้วนลอนเดียวเบอร์ 18 จัมโบ้สีเทา จัมโบ้ มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 12110 - Cr ใบฐานล่างเหล็กสีครีม NO.18 ใช้กับใบประตูม้วนลอนเดียวเบอร์ 18 จัมโบ้สีเทา จัมโบ้ มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 15048 - AL ใบต่อประตูโปร่งอลูมิเนียม มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ

TA 0610 - AL
TA 0610 - AL
ใบฐานล่าง
วัสดุ เคลือบ อลูมิเนียม
เบอร์ 18
TA 10070 - Cr
TA 10070 - Cr
ตัวทีฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีครีม
TA 10070 - Gr
TA 10070 - Gr
ตัวทีฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีเทา
 

TA 0610 - AL ใบฐานล่างอะลูมิเนียม ใช้กับใบประตูม้วนอะลูมิเนียมเบอร์ 18 มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 10070 - Cr ตัวทีฐานล่างสีครีม สามารถใช้ตัวทีทีรีบมาแทนเหล็กฉากที่ทำจากเหล็กรูปพรรณเหล็กดำทาสีกันสนิมและสีจริงซึ่งสนิมขึ้นง่ายฐานล่างตัวทีนี้จะมาทดแทนทำจากเหล็กเคลือบสีรีดเข้ารูปให้เป็นตัวทีเปรียบเสมือนฉากที่ติดกับฐานล่างสีครีม มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม  ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 10070 - Gr ตัวทีฐานล่างสีเทา สามารถใช้ตัวทีทีรีบมาแทนเหล็กฉากที่ทำจากเหล็กรูปพรรณเหล็กดำทาสีกันสนิมและสีจริงซึ่งสนิมขึ้นง่ายฐานล่างตัวทีนี้จะมาทดแทนทำจากเหล็กเคลือบสีรีดเข้ารูปให้เป็นตัวทีเปรียบเสมือนฉากที่ติดกับฐานล่างสีครีม มีความแข็งแรงคงทน ไม่เป็นสนิม  ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ

TA 10070 - SL
TA 10070 - SL
ตัวทีฐานล่าง
วัสดุ เคลือบ สแตนเลส
เบอร์ 18
TA 10070 - Zi
TA 10070 - Zi
ตัวทีฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ ซิงค์
PT 04060
PT 04060
ตัวทีฐานล่าง
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีเทา
Size 27,33,35,40,45,75
 

TA 10070 - SL ตัวทีฐานล่างสแตนเลส เลสหมดปัญหากับความไม่เงาของฉากสแตนเลสที่จะต้องไปขัดเสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหมดปัญหาท่านใดกับตัวทีฐานล่างสแตนเลสตัวนี้ที่รีบออกมาได้ความเหงางามรับกลับบ่ายทันล่างสแตนเลสเบอร์ 23 มีความแข็งแรงคงทน ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
TA 10070 - Zi ตัวทีฐานล่างซิงค์ เป็นเหล็กเคลือบสิงห์กันสนิมทำหน้าที่แทนฉากที่ติดกับฐานล่างทนสนิมได้ระดับหนึ่งมีความแข็งแรงคงทน ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ทนต่อการกัดกร่อนของสภาพอากาศ
PT 04060 ฝากล่องแบบพับสีเทา Size 27,33,35,40,45,75 ใช้ทำฝากล่องเพื่อเก็บความสวยงามไม่ให้เห็นเพลาและมอเตอร์ให้ดูเกะกะแบบพับแบบนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งแต่ต้องระวังในการขนส่งเป็นอย่างมากเพราะหากถือไม่ดีอาจทำให้แผ่นหักได้ ด้วยนวัตกรรมของวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีมาตรฐานด้วยการผลิตที่ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งแรงมั่นคงทนทาน แถมมีให้เลือกไซต์ให้ตามขนาดที่เหมาะสม สีเทาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่ต้องกังวนกับการเลอะเปอะเปื้อนของฝุ่น

PT 04060 pup-cream
PT 04060
ฝากล่องแบบพับ
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีครีม
Size 26,27,33,35,40,45
PT 04060 round-grey
PT 04060
ฝากล่องแบบม้วน
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีเทา
Size 26,27,33,35,40,45
PT 04060 round-cream
PT 04060
ฝากล่องแบบม้วน
วัสดุ เหล็กเคลือบ สีครีม
Size 26,27,33,35,40,45
 
PT 04060 -BASE-safety
PT 04060
ฐานล่างเซฟตี้ ไฟฟ้า
วัสดุ เคลือบอลูมิเนียม
 

PT 04060 ฝากล่องแบบพับสีครีม Size 26,27,33,35,40,45 ใช้ทำฝากล่องเพื่อเก็บความสวยงามไม่ให้เห็นเพลาและมอเตอร์ให้ดูเกะกะแบบพับแบบนี้ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งแต่ต้องระวังในการขนส่งเป็นอย่างมากเพราะหากถือไม่ดีอาจทำให้แผ่นหักได้ ด้วยนวัตกรรมของวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีมาตรฐานด้วยการผลิตที่ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งแรงมั่นคงทนทาน แถมมีให้เลือกไซต์ให้ตามขนาดที่เหมาะสม สีครีมอีกทางเลือกหนึ่งที่มีให้ท่านเลือก ที่เหมาะสมและลงตัวสุดๆ
PT 04060 ฝากล่องแบบม้วนสีเทา Size 26,27,33,35,40,45 ยาวโดยตลอดไม่มีพับขอบใช้ตัดตามความยาวที่ต้องการอยู่ที่ช่างผู้ติดตั้งว่าชำนาญแบบไหนมากกว่ากัน ด้วยนวัตกรรมของวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีมาตรฐานด้วยการผลิตที่ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งแรงมั่นคงทนทาน แถมมีให้เลือกไซต์ให้ตามขนาดที่เหมาะสม สีครีมเป็นสีอีกทางเลือกหนึ่งที่มีให้ท่านเลือก ที่เหมาะสมและลงตัวสุดๆ
PT 04060 ฝากล่องแบบม้วนสีครีม Size 26,27,33,35,40,45 ยาวโดยตลอดไม่มีพับขอบใช้ตัดตามความยาวที่ต้องการอยู่ที่ช่างผู้ติดตั้งว่าชำนาญแบบไหนมากกว่ากัน ด้วยนวัตกรรมของวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีมาตรฐานด้วยการผลิตที่ดี ทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งแรงมั่นคงทนทาน แถมมีให้เลือกไซต์ให้ตามขนาดที่เหมาะสม สีครีมเป็นสีอีกทางเลือกหนึ่งที่มีให้ท่านเลือก ที่เหมาะสมและลงตัวสุดๆ
PT 04060 ฐานล่างเซฟตี้อะลูมิเนียมระบบไฟฟ้า ใช้กับใบลอนเล็กรุ่นใหญ่ลอนจัมโบ้ได้ถูกขนาดวัสดุทำจากอะลูมิเนียมมีระบบเซ็นเซอร์อยู่ในตัวเวลาประตูปิดหากกระทบอะไรก็จะหยุด มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานระยะยาว ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ จากกระบวนการการผลิตที่ดี ใส่ใจในทุกรายละเอียด แถมยังน้ำหนักเบา

ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด © 2016

เน้นการทำอับดับให้ติด Google Search Engine หน้าแรก พัฒนาการทำอันดับ และ ปรับ Layout website โดย Search Monopoly

Frontier Theme